ติดต่อเรา

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด

2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้องเลขที่ 808

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรศัพท์ : +668-9221-2244

อีเมล์ : cs@box24corp.com